Ett år med IB Uppsala

Ett år har gått med Integrerat Brounderhåll Uppsala. Vi börjar det nya året med en sammanfattning av vad vi hade för oss under 2016. Projektchef Kristian Knutsson sammanfattar året såhär:

-Det har varit ett bra år. Inga olyckor, vi har hållit tidsplanen och har utvecklat en bra relation med vår beställare. Tack vare det har vi renoverat fler broar under samma budget.

Kristian är nöjd med hur samverkan med vägdriftsentreprenörer, lokaltrafik och även boende i närheten av broarna har fungerat även om det såklart finns utrymme för förbättring. En läxa och en utmaning för 2017 är dock att bli bättre på logistikplanering.

-Eftersom det är så stora avstånd mellan arbetsplatserna måste vi bli bättre på att planera transporter av verktyg, material och yrkesarbetare både ur ekonomi- och miljösynpunkt.

Dessa broar har renoverats 2016:
19-872-1 Tärnsjö – Nya räcken, betonglagningar
3-701-1 Björklinge – Nya räcken, betonglagningar
3-419-1 Bärbyleden – Utbyte fogstål, klottersanering, nya stuprör
3-76-1 Bro över Sagån Västerås – Utbyte fogstål, klottersanering, nya stuprör
3-159-1 Rosta – Nya kantbalkar, nya räcken, nytt tätskikt, ny beläggning
3-31-1 Karlholmsbruk – Nya kantbalkar, nya räcken, nytt tätskikt, ny beläggning
3-596-1 Örbyhus – Nya övergångskonstruktioner, räckeslagningar

Utöver renoveringarna, den tillståndsstyrda delen av kontraktet, har cirka 600 broar tvättats. Se film nedan.