Faktureringsuppgifter:

Det finns tre olika alternativ för att skicka in fakturor till oss. Vi vill i första hand ta emot E-faktura och i andra hand PDF-faktura. I sista hand tar vi emot pappersfaktura.

Villkor:

Betalningsvillkor är 30 dagar från fakturadatum. Om det finns avtal med betalningsvillkor som avviker från detta, gäller dessa avtalsvillkor i första hand. Order-, fakturerings- och expeditionsavgifter eller andra avgifter som pålagts av leverantör eller tredje part godkännes ej. Ej heller undantag från räntelagen godkännes.

 

1. E-faktura

För er som redan idag kan skicka elektroniska fakturor som t.ex. Svefaktura eller Peppol ber vi er kontakta den e-fakturaoperatör (VAN-operatör) ni anlitar och och be dem göra uppsättningen enligt instruktionerna nedan.

Instruktioner:

Har ni möjlighet att skicka E-faktura gör ni det till GLN-adresserna som visas nedan. Vi använder oss av Scancloud som operatör för att ta emot E-fakturor. Vänligen be er VAN-operatör styra/routa alla e-fakturaadresser till Scancloud. När er operatör har satt upp e-fakturadresserna så kan ni börja skicka e-faktura direkt. Om ni är anslutna till Peppol, använd GLN prefix '0088:' eller OrgNr prefix '0007:'

Bolag                                                                             GLN                            ORG.NR

ABTK Anläggning & BetongTeknik Konsult AB                     7365565820986             556582-0981

ABTK Maskin                                                                                   7365569292246              556929-2245

 

2. Mailad PDF-Faktura

Om ni från ert affärssystem kan skriva ut fakturor som PDF-filer skickar ni dessa till mailadressen som följer nedan. OBS! En faktura per PDF fil. Skannade PDF:er accepteras ej.

Instruktioner:

Om ni inte kan skicka E-faktura tar vi med fördel emot PDF-faktura. PDF-filer skickas till nedan adresser.

FackID          Bolag                                                                                   Fakturaadress

4538                ABTK Anläggning & BetongTeknik Konsult AB               4538@faktura.scancloud.se

4536                ABTK Maskin AB                                                                      4536@faktura.scancloud.se

 

3. Pappersfaktura

I sista hand tar vi emot pappersfakturor. Om ni från ert affärssystem inte kan ställa om till E-faktura eller mailad PDF skickar ni fakturor till adressen/adresserna som anges nedan. Observera olika Box-adresser.

FackID          Bolag                                                                            Fakturaadress

4538                ABTK Anläggning & BetongTeknik Konsult AB       FackID 4538, Box 3039, 831 03 Östersund

4536                ABTK Maskin AB                                                              FackID 4536, Box 3039, 831 03 Östersund

 

OBS! Endast fakturor skickas till dessa adresser. All annan post skickas fortsatt till våra vanliga postadresser. Fakturor sända till vår tidigare fakturaadress kommer återsändas. FackID skall framgå i adressfältet på samtliga fakturor.

 

Detta gäller endast fakturor. Adressändringar, informations- och reklammaterial, varuprover, orderbekräftelser skall inte adresseras till denna adress. Detta material adresseras istället direkt till berört företag på någon av följande adresser:

ABTK Anläggning & BetongTeknik Konsult AB
Mediavägen 14
438 91 Landvetter

ABTK Maskin AB
Mediavägen 14
438 91 Landvetter