Om ABTK

Vi tror på en högre standard, såväl i produktion som i kringtjänster. Det gäller oss och de personer och företag vi jobbar med. Det vi gör idag, ska göra morgondagen bättre.

Vår affärsidé är att bygga, underhålla och renovera Sveriges broar och infrastruktur.

Vi tror på en högre standard, gör du?

Våra policys

Vision

Vi ska vara lönsamma
Genom att genomföra varje projekt på ett lönsamt sätt, vårdar vi våra kundrelationer och vårt rykte. Bättre lönsamhet ger även frihet att utvecklas.

Vi ska ha trygga arbetsplatser
Utvecklingen av säkerhetsarbetet pågår ständigt. Målet är noll olyckor för medarbetare, underentreprenörer, leverantörer och allmänheten.

Vi skall aktivt jobba för en bättre miljö
Alla våra projekt ska utföras på ett sätt som minimerar miljöpåverkan. Vi utmanar hela tiden oss själva för att hitta gröna och hållbara lösningar.

Vi ska vara förebilder i branschen
Vi har nolltolerans mot alla former av korruption, bestickning, mutor, illojala konkurrensbegränsande åtgärder, diskriminering eller trakasserier

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

Historia

 • ABTK Anläggning & BetongTeknik Konsult AB startas

  En konsultfirma med inriktning på betongkonstruktioner. Åtogs sig uppdrag åt olika byggföretag och vägverket produktion.

 • Anläggningsföretag

  Företaget tar egna anläggningsjobb med fokus på broar och andra betongkonstruktioner.

 • Systerbolag

  ABTK Entreprenad AB startas. Ett företag verksamt i Stockholm/Mälardalen.

 • Fusion

  ABTK Entreprenad och ABTK Anläggning fusioneras och blir istället olika regionskontor.