– Info:

  • Byggtid: Mars till oktober 2016-2020
  • Kontraktssumma: 40,8 milj. kronor
  • Antal verksamma: 5-25 personer

Den första bron över Dalälven vid Älvkarlebyfallen uppfördes 1796. Den togs av vårfloden 1804 varefter en ny bro byggdes och stod klar 1816. Den bron, som blev kallad Karl XIII:s bro, står än idag och är en av de broarna som ingår i "integrerat brounderhåll Uppsala län".

2004 började upphandlingsformen integrerat brounderhåll användas. Syftet var att beställare och entreprenör ska utveckla ett mer långsiktigt samarbete vilket gynnar alla inblandade, främst väganvändare. Istället för att göra många små upphandlingar innebär paketet fem år av drift, skötsel och viss reparation av totalt 676 broar i Uppland. Upphandlingen för 2016 – 2020 utföll till vår fördel och vi har nu nöjet att få utföra entreprenaden med start i april 2016.