– Info:

  • Byggtid: Maj – Oktober 2019
  • Antal verksamma: 4-12 personer

Rörbroarna i Pineboån och Källebackaån under väg 157 i Ulricehamns kommun skall renoveras genom s.k. kallad halvsulning.

De bägge trummorna är kraftigt korroderade och behöver åtgärdas. Vi har fått uppdraget av Trafikverket att restaurera enligt modellen halvsulning, vilket sammanfattningsvis innebär att en ny korrigerad rörhalva fästes ovanpå befintlig trumma. Fästen och distanshållare svetsas på befintlig trumma och det utrymme som bildas mellan nya och gamla trumman fylls med betong. Den övre rörhalvan som kvarstår kommer att rostskyddsmålas.

Vattnet kommer under arbetenas utförande att ledas genom en temporär mindre trumma som placeras i den befintliga trumman. Detta gör att vattentillgången säkras nedströms och att arbetena kan utföras i torrhet, samtidigt som grumlingarna av vattnet minimeras.