– Info:

  • Byggtid: Februari – Maj 2019
  • Kontraktsumma: Ingår i integrerat brounderhåll
  • Antal verksamma: 3-6 personer

Visteybybron ligger på väg 659 som går över Vistebyån. Bron, som är byggd 1954, är en plattrambro i ett spann med den teoretiska spännvidden 7,3 meter. Fri brobredd är 6,5 meter.

Vi ska bland annat byta ut brons kantbalkar, tätskikt och räcke, reparera frontmurar och brokontor samt andra utföra mindre underhållsarbeten. För att kunna utföra arbetena på ett säkert sätt behöver vi stänga av bron för all trafik.